770capital

 แจ้งสถานศึกษาทราบ


รายละเอียดการโอนเงินเข้าบัญชีรายบุคคลของราชการและลูกจ้างในสังกัด สพม.7 24 ก.ค.61
24 กรกฎาคม 2561  [อ่าน : 49]
รายละเอียดการโอนเงินเข้าบัญชีรายบุคคลของราชการและลูกจ้างในสังกัด สพม.7 20 ก.ค.61
22 กรกฎาคม 2561  [อ่าน : 56]
เรียนเชิญเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
18 กรกฎาคม 2561  [อ่าน : 37]
รายละเอียดการโอนเงินเข้าบัญชีรายบุคคลของราชการและลูกจ้างในสังกัด สพม.7 17 ก.ค.61
17 กรกฎาคม 2561  [อ่าน : 40]
รายละเอียดการโอนเงินเข้าบัญชีรายบุคคลของราชการและลูกจ้างในสังกัด สพม.7 17 ก.ค.61
17 กรกฎาคม 2561  [อ่าน : 39]
แจ้งผลการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา ที่ได้รับการคัดเลือกให้รับรางวัลพระราชทาน และรางวัลชมเชย 2560
10 กรกฎาคม 2561  [อ่าน : 74]
รายละเอียดการโอนเงินเข้าบัญชีรายบุคคลของราชการและลูกจ้างในสังกัด สพม.7 26 มิ.ย.61
26 มิถุนายน 2561  [อ่าน : 88]
รายละเอียดการโอนเงินเข้าบัญชีรายบุคคลของราชการและลูกจ้างในสังกัด สพม.7 11 มิ.ย.61
11 มิถุนายน 2561  [อ่าน : 102]
รายละเอียดการโอนเงินเข้าบัญชีรายบุคคลของราชการและลูกจ้างในสังกัด สพม.7 8 มิ.ย.61
08 มิถุนายน 2561  [อ่าน : 76]
ประกวดขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ประจำปี 2561
08 มิถุนายน 2561  [อ่าน : 206]
ประชาสัมพันธ์โครงการอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติฯ
06 มิถุนายน 2561  [อ่าน : 65]
แบบการประเมินราคาโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร (คูปองครู) เพื่อใช้ประกอบการคำนวณค่าใช้จ่ายในการอบรม
04 มิถุนายน 2561  [อ่าน : 244]
การประเมินราคาโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร (คูปองครู)
02 มิถุนายน 2561  [อ่าน : 491]
รายละเอียดการโอนเงินเข้าบัญชีรายบุคคลของราชการและลูกจ้างในสังกัด สพม.7 25 พ.ค.61
25 พฤษภาคม 2561  [อ่าน : 134]
โครงการเยาวชนอีซีอี.แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม
11 พฤษภาคม 2561  [อ่าน : 82]
ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค (2)
10 พฤษภาคม 2561  [อ่าน : 288]
รายละเอียดการโอนเงินเข้าบัญชีรายบุคคลของราชการและลูกจ้างในสังกัด สพม.7 8 พ.ค.61
08 พฤษภาคม 2561  [อ่าน : 157]
การประกวดวาดภาพเด็กและเยาวชน ในหัวข้อเรื่อง การต่อต้านการค้ามนุษย์
25 เมษายน 2561  [อ่าน : 100]
รายละเอียดการโอนเงินเข้าบัญชีรายบุคคลของราชการและลูกจ้างในสังกัด สพม.7 25 เม.ย.61
25 เมษายน 2561  [อ่าน : 204]
การจัดการแข่งขันขับร้องเพลงประสานเสียงแห่งประเทศไทย ประจำปี 2561
10 เมษายน 2561  [อ่าน : 232]
  แสดงหน้า [1] 2 [3] [4] [5] [6] [7] [8]   
 เครือข่ายสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน / สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา / สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต7

60 หมู่ 14 ถนนสุวรรณศร ตำบลบ้านพระ อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25230
โทรศัพท์ 037-210543 โทรสาร 037-210541 email :spm7.2560@gmail.com
ติดต่อผู้ดูแลระบบ [spm7.2560@gmail.com]