แจ้งสถานศึกษาทราบ


รายละเอียดการโอนเงินเข้าบัญชีรายตัวของราชการและลูกจ้างในสังกัด สพม.7 15 ส.ค.60
16 สิงหาคม 2560  [อ่าน : 28]
ขอเชิญร่วมแข่งขันสวดมนต์ทำวัตรเช้าและบทโพชฌงค์ ครั้งที่ 6 ชิงถ้วยพระราชทาน
15 สิงหาคม 2560  [อ่าน : 5]
รายละเอียดการโอนเงินเข้าบัญชีรายตัวของราชการและลูกจ้างในสังกัด สพม.7 9 ส.ค.60
10 สิงหาคม 2560  [อ่าน : 45]
ประชาสัมพันธ์การแข่งขันประพันธ์บทร้อยกรองสดชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี
10 สิงหาคม 2560  [อ่าน : 19]
รายละเอียดการโอนเงินเข้าบัญชีรายตัวของราชการและลูกจ้างในสังกัด สพม.7 4 ส.ค.60
04 สิงหาคม 2560  [อ่าน : 52]
โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย (โครงการ วมว.)
04 สิงหาคม 2560  [อ่าน : 18]
การรับนักเรียนเข้าเรียนในโรงเรียนโครงการห้องเรียนกีฬา ภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา 2560
04 สิงหาคม 2560  [อ่าน : 14]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชันกลอนสดระดับชั้นมัธยมศึกษาและระดับชั้น ปวช.
04 สิงหาคม 2560  [อ่าน : 30]
ขอความร่วมมือส่งทีมโรงเรียนเข้าร่วม การแข่งขันกระโดดเชือกชิงแชมป์ภาคตะวันออก ปี 2560
02 สิงหาคม 2560  [อ่าน : 22]
ขอเชิญ เข้าร่วมกิจกรรม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ องค์ความรู้ด้านจิตตปัญญา สู่การพัฒนาเด็กและเยาวชน
26 กรกฎาคม 2560  [อ่าน : 28]
รายละเอียดการโอนเงินเข้าบัญชีรายตัวของราชการและลูกจ้างในสังกัด สพม.7 25 ก.ค.60
25 กรกฎาคม 2560  [อ่าน : 100]
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ปีการศึกษา 2560
21 กรกฎาคม 2560  [อ่าน : 18]
ประชาสัมพันธ์การประกวดออกแบบโปรเตอร์วันอาหารโลก ประจำปี 2560
21 กรกฎาคม 2560  [อ่าน : 50]
ประชาสัมพันธ์โครงการลมหายใจไร้มลทิน
21 กรกฎาคม 2560  [อ่าน : 15]
ประชาสัมพันธ์การสมัครร่วมค่ายการเงินทิสโก้
21 กรกฎาคม 2560  [อ่าน : 22]
รายละเอียดการโอนเงินเข้าบัญชีรายตัวของราชการและลูกจ้างในสังกัด สพม.7 17 ก.ค.60
18 กรกฎาคม 2560  [อ่าน : 77]
รายละเอียดการโอนเงินเข้าบัญชีรายตัวของราชการและลูกจ้างในสังกัด สพม.7 30 มิ.ย.60
03 กรกฎาคม 2560  [อ่าน : 122]
รายละเอียดการโอนเงินเข้าบัญชีรายตัวของราชการและลูกจ้างในสังกัด สพม.7 27 มิ.ย.60
28 มิถุนายน 2560  [อ่าน : 107]
ประชาสัมพันธ์การประกวดเดี่ยวปี่ใน เนื่องในงานวันสุนทรภู่ กวีโลก จังหวัดระยอง
21 มิถุนายน 2560  [อ่าน : 84]
ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนโรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษาส่งโครงการสะพานสานฝันเยาวชนนักประดิษฐ์
21 มิถุนายน 2560  [อ่าน : 69]
  แสดงหน้า 1 [2]   
 เครือข่ายสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน / สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา / สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต7

60 หมู่ 14 ถนนสุวรรณศร ตำบลบ้านพระ อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25230
โทรศัพท์ 037-210543 โทรสาร 037-210541 email :spm7.2560@gmail.com
ติดต่อผู้ดูแลระบบ [spm7.2560@gmail.com]