ข่าวประชาสัมพันธ์


สพม.7 ร่วมกัน เคารพธงชาติ สวดมนต์ และกล่าวคำปฏิญาณเขตสุจริต คิดคี ทำดี สู่วิถีสุจริต ฯ สพม.7 ร่วมกัน เคารพธงชาติ สวดมนต์ และกล่าวคำปฏิญาณเขตสุจริต คิดคี ทำดี สู่วิถีสุจริต ฯ
เมื่อวันที่ : 25 กุมภาพันธ์ 2562  [อ่าน : 86]
สพม.7 ร่วมกัน เคารพธงชาติ สวดมนต์ และกล่าวคำปฏิญาณเขตสุจริต คิดคี ทำดี สู่วิถีสุจริต และประการเจตนารมณ์
วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2561 วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2561
เมื่อวันที่ : 06 ธันวาคม 2561  [อ่าน : 208]
สพม.7 ร่วมพิธีเคารพชาติและร้องเพลงชาติไทย เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2561
สพม.7 ร่วมกัน เคารพธงชาติ สวดมนต์ และกล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริต "คิดดี ทำดี สู่วิถีสุจริต" สพม.7 ร่วมกัน เคารพธงชาติ สวดมนต์ และกล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริต "คิดดี ทำดี สู่วิถีสุจริต"
เมื่อวันที่ : 02 กรกฎาคม 2561  [อ่าน : 225]
สพม.7 ร่วมกัน เคารพธงชาติ สวดมนต์ และกล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริต "คิดดี ทำดี สู่วิถีสุจริต"
คิดดี ทำดี สู่วิถีสุจริต คิดดี ทำดี สู่วิถีสุจริต
เมื่อวันที่ : 05 มิถุนายน 2561  [อ่าน : 229]
วันที่ 4 มิถุนายน 2561 เวลา 08.30 น. ข้าราชการและลูกจ้างในสังกัด ร่วมกันเคารพธงชาติ สวดมนต์ กล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริต "คิดดี ทำดี สู่วิถีสุจริต"
คิดดี ทำดี สู่วิถีสุจริต คิดดี ทำดี สู่วิถีสุจริต
เมื่อวันที่ : 05 มีนาคม 2561  [อ่าน : 340]
วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๑ ข้าราชการและลูกจ้างสังกัดเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ และกล่าวคำปฏิญาณตนตามแนวทางเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต "ทำดี คิดดี สู่วิถีจริต"
สพม.๗ เข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ และกล่าวคำปฏิญาณตนตามแนวทางเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต สพม.๗ เข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ และกล่าวคำปฏิญาณตนตามแนวทางเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต
เมื่อวันที่ : 06 กุมภาพันธ์ 2561  [อ่าน : 415]
วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ นายสุรชาติ เครือศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๗ พร้อมด้วย รอง ผอ.สพม.๗ นำบุคลากรในสังกัดเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ และกล่าวคำปฏิญาณตนตามแนวทางเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต "ทำดี คิดดี สู่วิถีจริต"
เข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ กล่าวคำปฏิญาณตนตามแนวทางเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต เข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ กล่าวคำปฏิญาณตนตามแนวทางเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต
เมื่อวันที่ : 04 ธันวาคม 2560  [อ่าน : 439]
วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ นายสุรชาติ เครือศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๗ นำบุคลากรในสังกัดเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ และกล่าวคำปฏิญาณตนตามแนวทางเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต
เข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ ตามโครงการเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต เข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ ตามโครงการเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต
เมื่อวันที่ : 06 พฤศจิกายน 2560  [อ่าน : 432]
วันที่ 6 พ.ย.2560 นายปรัชญา สมบูรณ์ทรัพย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต7 นำบุคลากรในสังกัดเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ ตามโครงการเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต
เข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ ตามโครงการเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต เข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ ตามโครงการเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต
เมื่อวันที่ : 08 สิงหาคม 2560  [อ่าน : 599]
วันที่ 7 ส.ค.2560. นายปรัชญา สมบูรณ์ทรัพย์ และนายอำนวยพร ทรัพย์คง. รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต7 นำบุคลากรในสังกัดเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ ตามโครงการเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต
ประชุมการดำเนินการจัดทำรายละเอียดตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประชุมการดำเนินการจัดทำรายละเอียดตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
เมื่อวันที่ : 26 กรกฎาคม 2560  [อ่าน : 490]
ดร.ธีระวัฒน์ วรรณนุช ผู้อำนวยการการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 เป้็นประธานเปิดการดำเนินการจัดทำรายละเอียดตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 1 วันที่ 26 กรกฎาคม 2560
วันที่ 5 ก.ค. 2560 ชาว สพม.7 ร่วมกันออกกำลังกาย วันที่ 5 ก.ค. 2560 ชาว สพม.7 ร่วมกันออกกำลังกาย
เมื่อวันที่ : 06 กรกฎาคม 2560  [อ่าน : 534]
ชาว สพม.7 ร่วมกันออกกำลังกาย โดยมีคุณครูพละจากโรงเรียนปราจีนกัลยาณี เป็นผู้นำออกกำลังกาย
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดสุนทรพจน์และคลิปวิดีโอเพื่อสันติภาพระดับชาติ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดสุนทรพจน์และคลิปวิดีโอเพื่อสันติภาพระดับชาติ
เมื่อวันที่ : 14 มิถุนายน 2560  [อ่าน : 581]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดสุนทรพจน์และคลิปวิดีโอเพื่อสันติภาพระดับชาติ 50 ปี ม.อ. รางวัลช่อมะกอก ปีที่ 3 ประจำปี 2560 หัวข้อ "เมล็ดพันธุ์สันติภาพ"
ดร.ธีระวัฒน์ วรรณนุช ผอ.สพม.7 เป็นประธานในการเปิดประชุมเตรียมความพร้อมการแข่งขันทักษะภาษาไทย ดร.ธีระวัฒน์ วรรณนุช ผอ.สพม.7 เป็นประธานในการเปิดประชุมเตรียมความพร้อมการแข่งขันทักษะภาษาไทย
เมื่อวันที่ : 11 มิถุนายน 2560  [อ่าน : 535]
ดร.ธีระวัฒน์ วรรณนุช ผอ.สพม.7 เป็นประธานในการเปิดประชุมเตรียมความพร้อมการแข่งขันทักษะภาษาไทย โดยการประชุมในครั้งนี้ประกอบด้วยหัวหน้ากลุ่มสาระภาษาไทยจากทุกโรงเรียนในสังกัด จำนวน 44 คน ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกาษามัธยมศึกษา เขต 7
กิจกรรมปลูกต้นไม้ในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ สพม.7 กิจกรรมปลูกต้นไม้ในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ สพม.7
เมื่อวันที่ : 11 มิถุนายน 2560  [อ่าน : 388]
ดร.ธีระวัฒน์ วรรณนุช ผอ.สพม.7 นำข้าราชการและลูกจ้างในสังกัดร่วมกันปลูกต้นไม้บริเวณสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 ในกิจกรรมปลูกต้นไม้ในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ซึ่งในการปลูกต้นไม้ครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากบุคลากรในสังกัดร่วมบริจาคต้นไม้ชนิดต่า
ดร.ธีระวัฒน์ วรรณนุช ผอ.สพม.7 ประชุมชี้แจงเกีี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของกระทรวงศึกษาธิการ ดร.ธีระวัฒน์ วรรณนุช ผอ.สพม.7 ประชุมชี้แจงเกีี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของกระทรวงศึกษาธิการ
เมื่อวันที่ : 11 มิถุนายน 2560  [อ่าน : 340]
ดร.ธีระวัฒน์ วรรณนุช ผอ.สพม.7 ประชุมชี้แจงเกีี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของกระทรวงศึกษาธิการตามคำสั่งที่ 19/2560 ให้กับข้าราชการ บุคลากร และลูกจ้างในสังกัดทราบและเข้าใจถึงการเปลี่ยนแปลงพร้อมที่จะตั้งรับกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ณ ห้องประชุมสำนักงานเข
ท่านรองอำนวยพร ทรัพย์คง รอง ผอ.สพม.7 ให้โอวาทและมอบดอกไม้เพื่อเป็นขวัญกำลังใจนักเรียน ท่านรองอำนวยพร ทรัพย์คง รอง ผอ.สพม.7 ให้โอวาทและมอบดอกไม้เพื่อเป็นขวัญกำลังใจนักเรียน
เมื่อวันที่ : 11 มิถุนายน 2560  [อ่าน : 441]
ผอ.สมบูรณ์ พันธ์ุพืช ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี นำนักเรียนที่ชนะการประกวดบรรยายธรรม คือ นางสาวกัลยา งามสงวน ชั้น ม.5 และ นางสาวจิตตินันท์ สายพนัส ชั้น ม.3 แข่งขันชนะเลิศในระดับภาค และเข้าร่วมการประกวดรอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ ระหว่างวันที่
ดร.ธีระวัฒน์ วรรณนุช ผอ.สพม.7 นำข้าราชการและลูกจ้างในสังกัด เคารพธงชาติ กล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริต ดร.ธีระวัฒน์ วรรณนุช ผอ.สพม.7 นำข้าราชการและลูกจ้างในสังกัด เคารพธงชาติ กล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริต
เมื่อวันที่ : 09 มิถุนายน 2560  [อ่าน : 628]
วันนี้ (1 พฤษภาคม 2560) ดร.ธีระวัฒน์ วรรณนุช ผอ.สพม.7 นำข้าราชการและลูกจ้างในสังกัด เคารพธงชาติ กล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริต ณ บริเวณหน้าอาคารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7
  แสดงหน้า 1   
 เครือข่ายสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน / สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา / สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต7

60 หมู่ 14 ถนนสุวรรณศร ตำบลบ้านพระ อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25230
โทรศัพท์ 037-210543 โทรสาร 037-210541 email :spm7.2560@gmail.com
ติดต่อผู้ดูแลระบบ [spm7.2560@gmail.com]