ข่าวเด่น สพม7


ประชุมการดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๗
เมื่อ : 12 ธันวาคม 2560  [อ่าน : 11]
วันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. สพม.๗ ประชุมการดำเนินการจัดการแข่งขัน ทักษะวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๗ ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๗ โดยมี นายสุรชาติ เครือศรี ผอ. สพม.๗ เป็นประธานเปิด มีผู้เข้าร่วมประชุม ได้แก่ รอง ผอ. สพม.๗ ประธานสหวิทยาเขต และผอ.กลุ่ม/หน่วย
ร่วมเป็นเกียรติในพิธีบำเพ็ญ กุศลอัฐิทหารที่เสียชีวิตและวางพวงมาลาอนุสาวรีย์วีรไทย
เมื่อ : 08 ธันวาคม 2560  [อ่าน : 8]
วันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๔๕ น. สพม.๗ นำโดย นายอำนวยพร ทรัพย์คง รองผอ. สพม.๗ และกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เป็นตัวแทน สพม.๗ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีบำเพ็ญกุศลอัฐิทหารที่เสียชีวิตและวางพวงมาลาอนุสาวรีย์วีรไทย เพื่อเป็นการรำลึก ถึงเกียรติคุณทหารไทยที่ได้เสียสละชีวิตในคราวกรณีพิพาทอินโดจีน ฝรั่งเศส และสงครามมหาเอเชียบูรพาถือเป็นวีรกรรมที่ควรแก่การยกย่องและสรรเสริญ ณ อนุสาวรีย์วีรไทย ค่ายจักรพงษ์ จ.ปราจีนบุรี
ประชุม"พบปะครอบครัวบ้านเลขที่ ๗"
เมื่อ : 06 ธันวาคม 2560  [อ่าน : 17]
วันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. สพม.๗ จัดประชุม "พบปะครอบครัวบ้านเลขที่ ๗" โดยมี ผู้บริหาร สพม.๗ นำโดย นายสุรชาติ เครือศรี ผอ.สพม.๗ และ รอง ผอ.สพม.๗ มอบนโยบายและชี้แจงทำความเข้าใจแนวทางการดำเนินงานแก่บุคลากรในสังกัด ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๗
อบรมเชิงปฏิบัติการการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านพัสดุ
เมื่อ : 06 ธันวาคม 2560  [อ่าน : 13]
เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง จ.ปราจีนบุรี สพม.๗ โดยกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านพัสดุตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ ในการนี้ นายสุรชาติ เครือศรี ผอ.สพม.๗ เป็นประธานเปิด นางระเบียบ หัสดีพงษ์ ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ กล่าวรายงาน
ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาสัญจรครั้งที่ 8/2560 ณโรงเรียนองครักษ์ อ.องครักษ์ จ.นครนายก
เมื่อ : 04 ธันวาคม 2560  [อ่าน : 19]
ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาสัญจรครั้งที่ 8/2560 ณ ห้องประชุมเสาวภาผ่องศรี โรงเรียนองครักษ์ อ.องครักษ์ จ.นครนายก และร่วมแสดงความยินดี ผอ.สุรชาติ เครือศรี ผอ สพม.7 ในโอกาสรับตำแหน่ง ผอ สพม.7
ร่วมแสดงความยินดีแก่ นายสุรชาติ เครือศรี ผอ.สพม.๗ ในโอกาสรับตำแหน่ง ผอ.สพม.๗
เมื่อ : 30 พฤศจิกายน 2560  [อ่าน : 20]
วันพฤหัสบดีที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ นายมานพ รวยลาภ อดีตรอง ผอ.สพม.๗ นายรพีพงศ์ วิริยะกุลมงคล รอง ผอ.สพป.นครนายก และภรรยา ร่วมแสดงความยินดีแก่ นายสุรชาติ เครือศรี ผอ.สพม.๗ ในโอกาสรับตำแหน่ง ผอ.สพม.๗
สพม.7 ร่วมรับชม "พุธเช้า ข่าวสพฐ" ครั้งที่ 7/2560
เมื่อ : 29 พฤศจิกายน 2560  [อ่าน : 17]
วันพุธที่ 29 พฤศจิกายน 2560 ผอ.สพม.7 รอง ผอ.สพม.7 ผอ.กลุ่ม/หน่วย และบุคลากรในสังกัด สพม.7 ร่วมรับชม "พุธเช้า ข่าวสพฐ" ครั้งที่ 7/2560 ผ่านช่องทางเพจ obec channel
นายสุรชาติ เครือศรี ผอ.สพม.7 สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์พระพุทธรูปและพระพรหมประจำสำนักงาน
เมื่อ : 29 พฤศจิกายน 2560  [อ่าน : 17]
วันพุธที่ 29 พฤศจิกายน 2560 เวลา 08.00 น. นายสุรชาติ เครือศรี ผอ.สพม.7 สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์พระพุทธรูปและพระพรหมประจำสำนักงาน เพื่อความเป็นศิริมงคล สำหรับการเริมต้นทำงานในตำแหน่ง ผอ.สพม.7
ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2561
เมื่อ : 28 พฤศจิกายน 2560  [อ่าน : 18]
ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2561 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 ระหว่างวันที่ 26-28 พฤศจิกายน 2560 ณ อูหลงรีสอร์ท อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี
สพม.7 ร่วมรับชม "พุธเช้า ข่าวสพฐ" ครั้งที่ 6/2560
เมื่อ : 22 พฤศจิกายน 2560  [อ่าน : 23]
วันพุธที่ 22 พฤศจิกายน 2560 รอง ผอ.สพม.7 ผอ.กลุ่ม/หน่วย และบุคลากรในสังกัด สพม.7 ร่วมรับชม "พุธเช้า ข่าวสพฐ" ครั้งที่ 6/2560 ผ่านช่องทางเพจ obec channel
สพม.7 ร่วมรับชม "พุธเช้า ข่าวสพฐ" ครั้งที่ 5/2560
เมื่อ : 15 พฤศจิกายน 2560  [อ่าน : 29]
วันพุธที่ 15 พฤศจิกายน 2560 รอง ผอ.สพม.7 ผอ.กลุ่ม/หน่วย และบุคลากรในสังกัด สพม.7 ร่วมรับชม "พุธเช้า ข่าวสพฐ" ครั้งที่ 5/2560 ผ่านช่องทางเพจ obec channel
พุธเช้า ข่าวสพฐ ครั้งที่ 4/2560
เมื่อ : 08 พฤศจิกายน 2560  [อ่าน : 29]
วันพุธที่ 8 พฤศจิกายน 2560 รอง ผอ.สพม.7 ผอ.กลุ่ม/หน่วย และบุคลากรในสังกัด สพม.7 ร่วมรับชม "พุธเช้า ข่าวสพฐ" ครั้งที่ 4/2560 ผ่านช่องทางเพจ obec channel
สพม.7 เข้ารับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์
เมื่อ : 06 พฤศจิกายน 2560  [อ่าน : 25]
สพม.7 เข้ารับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ซึ่งได้รับเกียรติจากคณะกรรมการ นำโดย ดร.เสวก บุญประสพ ผอ.รร.ตากสินราชานุสรณ์ นายสุวิทย์ เรวิก ผอ.ปปช.จ.ปราจีนบุรี และคณะ ผู้มีความรู้ ความสามารถ พร้อมทั้งให้คำแนะนำเพิ่มเติม ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง สพม.7 ขอขอบคุณคณะกรรมการไว้ ณ โอกาสนี้
พุธเช้า ข่าวสพฐ ครั้งที่ 3/2560
เมื่อ : 01 พฤศจิกายน 2560  [อ่าน : 47]
วันพุธที่ 1 พฤศจิกายน 2560 บุคลากรในสังกัด สพม.7 ร่วมรับชม "พุธเช้า ข่าวสพฐ" ครั้งที่ 3/2560 ผ่านช่องทางเพจ obec channel
นิทรรศการศาสตร์พระราชา
เมื่อ : 31 ตุลาคม 2560  [อ่าน : 21]
วันจันทร์ที่ 30 ตุลาคม 2560 โรงเรียนปราจีนกัลยาณีและโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 7 ศึกษาดูงานศาสตร์พระราชา ณ สพม.7
ร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน ์ในงานพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
เมื่อ : 27 ตุลาคม 2560  [อ่าน : 24]
วันที่ 26 ตุลาคม 2560 สพม.7 นำโดย นายปรัชญา สมบูรณ์ทรัพย์ รอง ผอ.สพม.7 พร้อมบุคลากรในสังกัด ร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน ์ในงานพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร (ในส่วนภูมิภาค) ณ พระเมรุมาศจำลอง ศาลากลางจังหวัดปราจีนบุรี ในการนี้ โรงเรียนในสังกัด สพม.7 ร่วมจัดนิทรรศการ น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย
นิทรรศการศาสตร์พระราชา
เมื่อ : 27 ตุลาคม 2560  [อ่าน : 35]
นิทรรศการศาสตร์พระราชา วันอังคารที่ 24 ตุลาคม 2560 สพม.7 จัดนิทรรศการศาสตร์พระราชา ณ บริเวณสนามหน้า สพม.7 ในการนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.ธีระวัฒน์ วรรณนุช ผอ.สพม.3 เป็นประธานในพิธีเปิด นายปรัชญา สมบูรณ์ทรัพย์ รอง ผอ.สพม.7 กล่าวรายงาน ทั้งนี้ ขอขอบคุณการสนับสนุนและความร่วมมือ จากผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู นักเรียน และนักการภารโรงจากโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียนโดยเฉพาะอย่างยิ่ง โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง โรงเรียนปราจีนกัลยาณี โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง โรงเรียนกระทุ่มแพ้ววิทยา โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 7
วันอังคารที่ 24 ตุลาคม 2560 เวลา 10.30 น สพม.7 จัดการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาสัญจร ครั้งที่7/2560 ณ ห้องประชุม สพม.7
เมื่อ : 25 ตุลาคม 2560  [อ่าน : 100]
ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาสัญจร ครั้งที่ 7/2560 วันอังคารที่ 24 ตุลาคม 2560 เวลา 10.30 น สพม.7 จัดการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาสัญจร ครั้งที่7/2560 ณ ห้องประชุม สพม.7 ในการนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.ธีระวัฒน์ วรรณนุช ผอ.สพม.3 บรรยายพิเศษ เรื่อง ศาสตร์พระราชา และหลังจากนั้น ดำเนินการประชุมฯ ตามระเบียบวาระ โดย นายปรัชญา สมบูรณ์ทรัพย์ เป็นประธานการประชุม
กลุ่มนิเทศฯ และหน่วยตรวจสอบภายใน เป็นตัวแทนวางพวงมาลาถวายราชสักการะ ในพิธีวันพระปิยมหาราช ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5
เมื่อ : 25 ตุลาคม 2560  [อ่าน : 16]
วันจันทร์ที่ 23 ตุลาคม 2560 สพม.7 โดยกลุ่มนิเทศฯ และหน่วยตรวจสอบภายใน เป็นตัวแทนวางพวงมาลาถวายราชสักการะ ในพิธีวันพระปิยมหาราช ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 ศาลากลางจังหวัดปราจีนบุรี
ร่วมพิธีบวงสรวงพระเมรุมาศจำลองประจำจังหวัดปราจีนบุรี และร่วมพิธีมอบดอกไม้จันทน์
เมื่อ : 17 ตุลาคม 2560  [อ่าน : 38]
วันอังคารที่ 17 ตุลาคม 2560 เวลา 05.30 น. สพม.7 นำโดย นายปรัชญา สมบูรณ์ทรัพย์ รอง ผอ.สพม.7 และบุคลากรในสังกัด ร่วมพิธีบวงสรวงพระเมรุมาศจำลองประจำจังหวัดปราจีนบุรี และร่วมพิธีมอบดอกไม้จันทน์ ณ บริเวณลานหน้าศาลากลางจังหวัดปราจีนบุรี
  แสดงหน้า 1 [2] [3]   
 เครือข่ายสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน / สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา / สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต7

60 หมู่ 14 ถนนสุวรรณศร ตำบลบ้านพระ อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25230
โทรศัพท์ 037-210543 โทรสาร 037-210541 email :spm7.2560@gmail.com
ติดต่อผู้ดูแลระบบ [spm7.2560@gmail.com]