ข่าวเด่น สพม7


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7
เมื่อ : 11 ธันวาคม 2562  [อ่าน : 7]
วันที่ 9 ธันวาคม 2562 นายกฤษ ละมูลมอญ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 เข้าร่วมกิจกรรม วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) จังหวัดนครนายก ในหัวข้อ เยาวชนรุ่นใหม่ร่วมสร้างสังคมไทยไม่ทนต่อการทุจริต
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7
เมื่อ : 11 ธันวาคม 2562  [อ่าน : 8]
วันศุกร์ที่ 6 ธันวาคม 2562 เวลา 08.30 น. นายกฤษ ละมูลมอญ ผอ.สพม.7 มอบหมายให้ นางสาวไปรยา ไฝเจริญมงคล ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน และปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ พร้อมด้วย นางชวนพิศ โพธิ์หมื่นทิพย์ ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน นายโอฬาร ขยันการนาวี ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ข้าราชการ และบุคลากรในสังกัดฯ ร่วมงานวันวีรไทย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7
เมื่อ : 11 ธันวาคม 2562  [อ่าน : 8]
วันศุกร์ที่ 6 ธันวาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายกฤษ ละมูลมอญ ผอ.สพม.7 เป็นประธานการประชุมบุคลากรในสังกัดฯ เพื่อแจ้งข้อราชการสำคัญต่างๆ โดยมีผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม/หน่วย ข้าราชการ และบุคลากรในสังกัดฯ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7
เมื่อ : 11 ธันวาคม 2562  [อ่าน : 6]
วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๖.๓๐ น. เป็นต้นไป นายกฤษ ละมูลมอญ ผอ. สพม.๗ พร้อมด้วย ข้าราชการ และบุคลากรในสังกัด สพม.๗ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร พิธีถวายพานพุ่มดอกไม้ และถวายบังคม เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช มหาราช บรมนาถบพิตร
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7
เมื่อ : 11 ธันวาคม 2562  [อ่าน : 6]
นำโดยนายกฤษ ละมูลมอญ ผอ.สพม.7 ร่วมกับหน่วยงานทางการศึกษา จังหวัดปราจีนบุรี เป็นเจ้าภาพในการจัดกิจกรรมสภากาแฟ ครั้งที่ 11/2562 โดยมีนายพิบูลย์ หัตถกิจโกศล ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธาน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ จังหวัดปราจีนบุรี ร่วมกิจกรรมฯ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7
เมื่อ : 03 ธันวาคม 2562  [อ่าน : 18]
นำโดยนายกฤษ ละมูลมอญ ผอ.สพม.7 ร่วมกับหน่วยงานทางการศึกษา จังหวัดปราจีนบุรี เป็นเจ้าภาพในการจัดกิจกรรมสภากาแฟ ครั้งที่ 11/2562 โดยมีนายพิบูลย์ หัตถกิจโกศล ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธาน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ จังหวัดปราจีนบุรี ร่วมกิจกรรมฯ
สพม.7
เมื่อ : 02 ธันวาคม 2562  [อ่าน : 15]
ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระชัยมงคลฯ
สพม.7
เมื่อ : 02 ธันวาคม 2562  [อ่าน : 18]
ร่วมพิธีเปิด "โครงการลูกเสือมัคคุเทศก์" จังหวัดปราจีนบุรี
สพม.7
เมื่อ : 02 ธันวาคม 2562  [อ่าน : 20]
ร่วมต้อนรับคณะผู้ตรวจเยี่ยมสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สพม.7
เมื่อ : 19 พฤศจิกายน 2562  [อ่าน : 25]
จังหวัดสระแก้ว จัดมอบทุนมูลนิธิคุณพุ่มเพื่อช่วยเหลือเด็กออทิสติกและเด็กพิการจำนวนกว่า 500,000 บาท
สพม.7
เมื่อ : 19 พฤศจิกายน 2562  [อ่าน : 28]
ร่วมรับฟัง VDO CONFERCNCE การดำเนินงานจัดทำข้อมูลระบบการคัดกรองนักเรียนยากจนและนักเรียนยากจนพิเศษ (นักเรียนทุนเสมอภาค) ประจำภาคเรียนที่ 2/2562
สพม.7
เมื่อ : 19 พฤศจิกายน 2562  [อ่าน : 26]
เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี ครั้งที่ 6/2562
สพม.7
เมื่อ : 18 พฤศจิกายน 2562  [อ่าน : 32]
ร่วมแสดงความยินดีกับผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สพม.7
สพม.7
เมื่อ : 18 พฤศจิกายน 2562  [อ่าน : 22]
ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาสัญจร ครั้งที่ 4/2562
สพม.7
เมื่อ : 15 พฤศจิกายน 2562  [อ่าน : 33]
บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้เข้ารับราชการฯ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
วันอังคารที่ 5 พฤศจิกายน 2562 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป นายกฤษ ละมูลมอญ ผอ.สพม.7
เมื่อ : 06 พฤศจิกายน 2562  [อ่าน : 53]
เข้าร่วมประชุมขับเคลื่อนโครงการจังหวัดต้นแบบการบริหารจัดการศึกษาแบบบูรณาการ (ปราจีนบุรีโมเดล) โดยมี ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมฯ
นายกฤษ ละมูลมอญ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7
เมื่อ : 06 พฤศจิกายน 2562  [อ่าน : 60]
เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย นายประทีป วงศ์สว่างศิริ ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล นางกมลรัตน์ อ่อนเจริญ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรในสังกัดฯ ร่วมพิธีฌาปนกิจ เด็กชายกิตติคุณ คงมั่น นักเรียนโรงเรียนนวมราชานุสรณ์ ที่เสียชีวิตจากการพลัดตกจากราวบันไดอาคารเรียน
สพม.7
เมื่อ : 04 พฤศจิกายน 2562  [อ่าน : 36]
ร่วมเป็นเจ้าภาพในงานสวดพระอภิธรรมศพ เด็กชายกิตติคุณ คงมั่น นักเรียนโรงเรียนนวมราชานุสรณ์ ณ วัดท่าช้าง ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.นครนายก
ศูนย์ ฉก.ชน. สพม.7 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนนวมราชานุสรณ์
เมื่อ : 04 พฤศจิกายน 2562  [อ่าน : 53]
เมื่อวันที่ 29 ต.ค. 2562 ได้เกิดอุบัติเหตุมีเด็กนักเรียนชายพลัดตกมาจากอาคารเรียนฯ
สพม.7 ดำเนินการประชุมการพิจารณาบำเหน็จความชอบกรณีพิเศษให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านงานยาเสพติด
เมื่อ : 04 พฤศจิกายน 2562  [อ่าน : 42]
สพม.7 ดำเนินการประชุมการพิจารณาบำเหน็จความชอบกรณีพิเศษให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านงานยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยมี นายกฤษ ละมูลมอญ ผอ.สพม.7เป็นประธาน
  แสดงหน้า 1 [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19]   
 เครือข่ายสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน / สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา / สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต7

60 หมู่ 14 ถนนสุวรรณศร ตำบลบ้านพระ อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25230
โทรศัพท์ 037-210543 โทรสาร 037-210541 email :spm7.2560@gmail.com
ติดต่อผู้ดูแลระบบ [spm7.2560@gmail.com]