ท่านรองอำนวยพร ทรัพย์คง รอง ผอ.สพม.7 ให้โอวาทและมอบดอกไม้เพื่อเป็นขวัญกำลังใจนักเรียน  [อ่าน : 10]
 
  ดร.ธีระวัฒน์ วรรณนุช ผอ.สพม.7 นำข้าราชการและลูกจ้างในสังกัด เคารพธงชาติ กล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริต  [อ่าน : 17]