วันที่ 5 ก.ค. 2560 ชาว สพม.7 ร่วมกันออกกำลังกาย  [อ่าน : 110]
 
  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดสุนทรพจน์และคลิปวิดีโอเพื่อสันติภาพระดับชาติ  [อ่าน : 163]
 
  ดร.ธีระวัฒน์ วรรณนุช ผอ.สพม.7 เป็นประธานในการเปิดประชุมเตรียมความพร้อมการแข่งขันทักษะภาษาไทย  [อ่าน : 129]
 
  กิจกรรมปลูกต้นไม้ในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ สพม.7  [อ่าน : 89]