ดร.ธีระวัฒน์ วรรณนุช ผอ.สพม.7 เป็นประธานในการเปิดประชุมเตรียมความพร้อมการแข่งขันทักษะภาษาไทย  [อ่าน : 92]
 
  กิจกรรมปลูกต้นไม้ในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ สพม.7  [อ่าน : 74]
 
  ดร.ธีระวัฒน์ วรรณนุช ผอ.สพม.7 ประชุมชี้แจงเกีี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของกระทรวงศึกษาธิการ  [อ่าน : 62]
 
  ท่านรองอำนวยพร ทรัพย์คง รอง ผอ.สพม.7 ให้โอวาทและมอบดอกไม้เพื่อเป็นขวัญกำลังใจนักเรียน  [อ่าน : 61]