ประชุมการดำเนินการจัดทำรายละเอียดตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ

 เมื่อ : 26 กรกฎาคม 2560 18:50:02     เปิดอ่าน 313


 

 ข่าวอื่นๆ

สพม.7 ร่วมกัน เคารพธงชาติ สวดมนต์ และกล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริต "คิดดี ทำดี สู่วิถีสุจริต"  [ เมื่อ : 02 กรกฎาคม 2561   เปิดอ่าน : 65]
คิดดี ทำดี สู่วิถีสุจริต  [ เมื่อ : 05 มิถุนายน 2561   เปิดอ่าน : 70]
คิดดี ทำดี สู่วิถีสุจริต  [ เมื่อ : 05 มีนาคม 2561   เปิดอ่าน : 191]
สพม.๗ เข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ และกล่าวคำปฏิญาณตนตามแนวทางเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต  [ เมื่อ : 06 กุมภาพันธ์ 2561   เปิดอ่าน : 211]
เข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ กล่าวคำปฏิญาณตนตามแนวทางเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต  [ เมื่อ : 04 ธันวาคม 2560   เปิดอ่าน : 241]

 เครือข่ายสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน / สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา / สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต7

60 หมู่ 14 ถนนสุวรรณศร ตำบลบ้านพระ อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25230
โทรศัพท์ 037-210543 โทรสาร 037-210541 email :spm7.2560@gmail.com
ติดต่อผู้ดูแลระบบ [spm7.2560@gmail.com]