: ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนคลองหาดวิทยาคม

 เมื่อ : 13 พฤศจิกายน 2560 23:13:23     เปิดอ่าน 14


 

 ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนในสังกัด อื่นๆ

ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง  [ เมื่อ : 20 พฤศจิกายน 2560   เปิดดู : 12]
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนมณีเสวตรอุปถัมภ์  [ เมื่อ : 13 พฤศจิกายน 2560   เปิดดู : 14]
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง  [ เมื่อ : 13 พฤศจิกายน 2560   เปิดดู : 14]
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนภัทรพิทยาจารย์  [ เมื่อ : 13 พฤศจิกายน 2560   เปิดดู : 13]
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนสุวรรณวิทยา  [ เมื่อ : 13 พฤศจิกายน 2560   เปิดดู : 18]

 เครือข่ายสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน / สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา / สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต7

60 หมู่ 14 ถนนสุวรรณศร ตำบลบ้านพระ อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25230
โทรศัพท์ 037-210543 โทรสาร 037-210541 email :spm7.2560@gmail.com
ติดต่อผู้ดูแลระบบ [spm7.2560@gmail.com]