บริการดาวน์โหลด : คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

 เมื่อ : 23 เมษายน 2561 21:59:08     View 3098


 คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

คู่มือปฏิบัติงานรายบุคคล

 ดาวน์โหลดอื่นๆ

คู่มือการใช้งานโปรแกรมแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ ระบบ Offline [ เมื่อ : 16 สิงหาคม 2562   เปิดอ่าน : 313]
อำนาจหน้าที่ [ เมื่อ : 12 กรกฎาคม 2562   เปิดอ่าน : 217]
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง [ เมื่อ : 12 กรกฎาคม 2562   เปิดอ่าน : 191]
ประกาศมาตรการป้องกันภัย ครู นักเรียน และผู้เกี่ยวข้องกับสถานศึกษา [ เมื่อ : 25 มิถุนายน 2561   เปิดอ่าน : 627]
ขั้นตอนและระยะเวลาในการให้บริการของกลุ่มงาน สพม.7 [ เมื่อ : 25 มิถุนายน 2561   เปิดอ่าน : 657]

 เครือข่ายสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน / สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา / สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต7

60 หมู่ 14 ถนนสุวรรณศร ตำบลบ้านพระ อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25230
โทรศัพท์ 037-210543 โทรสาร 037-210541 email :spm7.2560@gmail.com
ติดต่อผู้ดูแลระบบ [spm7.2560@gmail.com]