แนวทางสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ปีงบประมาณ 2561

 เมื่อ : 20 กุมภาพันธ์ 2561 17:52:37     เปิดอ่าน 89


 แนวทางสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ปีงบประมาณ 2561

 ข่าวอื่นๆ

ประกาศรายละเอียดประกอบการพิจารณา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น 38ค(2) ศึกษาธิการจังหวัดปราจีนบุรี [ เมื่อ : 13 มีนาคม 2561   เปิดอ่าน : 156]
ประกาศรายละเอียดประกอบการเปลี่ยนตำแหน่ง การย้าย เลื่อนระดับตำแหน่ง ศึกษาธิการจังหวัดปราจีนบุรี [ เมื่อ : 13 มีนาคม 2561   เปิดอ่าน : 162]
ประชาสัมพันธ์โรงเรียนในสังกัดจังหวัดนครนายก ร่วมตรวจสุขภาพประจำปีงบประมาณ 2561 [ เมื่อ : 13 มีนาคม 2561   เปิดอ่าน : 20]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการเยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทย ประจำปี 2561 จังหวัดนครนายก [ เมื่อ : 12 มีนาคม 2561   เปิดอ่าน : 22]
การใช้จ่ายเงินรายได้สถานศึกษาสำหรับสถานศึกษาที่มีฐานะเป็นนิติบุคคล [ เมื่อ : 02 มีนาคม 2561   เปิดอ่าน : 37]

 เครือข่ายสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน / สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา / สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต7

60 หมู่ 14 ถนนสุวรรณศร ตำบลบ้านพระ อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25230
โทรศัพท์ 037-210543 โทรสาร 037-210541 email :spm7.2560@gmail.com
ติดต่อผู้ดูแลระบบ [spm7.2560@gmail.com]