ตัวอย่างกรณีความผิดและโทษทางวินัย 1

 เมื่อ : 03 พฤศจิกายน 2560 17:36:53     เปิดอ่าน 240


 ตัวอย่างกรณีความผิดและโทษทางวินัย 1

 ข่าวอื่นๆ

การประชาสัมพันธ์การเสนอโครงการเพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการ [ เมื่อ : 24 พฤศจิกายน 2560   เปิดอ่าน : 0]
การฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และผู้บังคับบัญชายุวกาชาด หลักสูตรผู้นำยุวกาชาด ประจำปี งบประมาณ 2561 [ เมื่อ : 24 พฤศจิกายน 2560   เปิดอ่าน : 0]
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพ โครงการบรรพชาสามเณรและบวชศีลจาริณี ประจำปี 2560 [ เมื่อ : 24 พฤศจิกายน 2560   เปิดอ่าน : 0]
การฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และผู้บังคับบัญชายุวกาชาด หลักสูตรผู้นำยุวกาชาด [ เมื่อ : 24 พฤศจิกายน 2560   เปิดอ่าน : 0]
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การขอรับเงินทุนส่งเสริมการประกอบอาชีพ [ เมื่อ : 24 พฤศจิกายน 2560   เปิดอ่าน : 0]

 เครือข่ายสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน / สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา / สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต7

60 หมู่ 14 ถนนสุวรรณศร ตำบลบ้านพระ อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25230
โทรศัพท์ 037-210543 โทรสาร 037-210541 email :spm7.2560@gmail.com
ติดต่อผู้ดูแลระบบ [spm7.2560@gmail.com]