ข่าวเด่น สพม.7

 อ่านทั้งหมด

  
     

 

 
 
 

           ข่าวประชาสัมพันธ์

 อ่านทั้งหมด

  

             ข่าวแจ้งสถานศึกษา

 อ่านทั้งหมด

  

            Hot Clip


วีดิทัศน์ สืบสาน รักษา ต่อยอด สร้างสุขปวงประชา

[ดู : 58]

นำเสนอ สพม.7

[ดู : 107]

สพม.7 ร่วมใจถวายอาลัยพ่อหลวงแห่งปวงชนชาวไทย

[ดู : 244]
  ดูคลิปวีดีโอทั้งหมด

         ระเบียบและแนวปฏิบัติ

ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนมณีเสวตรอุปถัมภ์
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนมณีเสวตรอุปถัมภ์ 

[อ่าน : 3]

ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนศรีมโหสถ

[อ่าน : 6]

ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม

[อ่าน : 7]

ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง

[อ่าน : 8]

ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนลาดตะเคียนราษฎร์บำรุง

[อ่าน : 6]
  อ่านทั้งหมด
               ระเบียบและแนวปฏิบัติ

 
 
 

             บริการดาวน์โหลด

 
 
 
 ใบยืมอุปกรณ์
 
 แบบใบลาพักผ่อน
 
 แบบใบขอยกเลิกวันลา
 
 ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับค่ารักษาพยาบาล
 
 แบบขอเบิกเงินค่าเช่าบ้าน(แบบ ๖๐๐๖)
 
 เบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร
 
 ใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว
  ดูทั้งหมด
 
 
 

           ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน

 
 
 
 คู่มือการปฏิบัติงานหน่วยตรวจสอบภายใน
 
 คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
 
 คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
 
 คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
 
 คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานบุคคล
  ดูทั้งหมด
 
 
 
  
 


 


 

  
  

QR CODE SPM7

 
 
  
 
 

 
 
 
 
   
 เครือข่ายสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน / สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา / สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต7

60 หมู่ 14 ถนนสุวรรณศร ตำบลบ้านพระ อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25230
โทรศัพท์ 037-210543 โทรสาร 037-210541 email :spm7.2560@gmail.com
ติดต่อผู้ดูแลระบบ [spm7.2560@gmail.com]